Obecnie słuchaczy/Current listeners: 15
Teraz gra/Now playing: Dieter Werner - Rycerze zlamanego slowa (Knight of broken word)