Obecnie słuchaczy/Current listeners: 21
Teraz gra/Now playing: Piotr Krupski, Sebastian Orda-Sztark, Andrzej 'Andymian' Mierzyński - Riddles of Life and Death