Obecnie słuchaczy/Current listeners: 11
Teraz gra/Now playing: Dieter Werner - Przylądek złudnej nadziei (The Cape of Illusory hope)